Tin tức giao thông hằng ngày

Hạnh phúc là để cảm nhận không phải để huênh hoang

- Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để huênh hoang
- Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính
- Tình thương là để kết nối, không phải để thử nghiệm
- Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì
- Công danh là để cống hiến, không phải để tự đại
- Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương
- Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ
- Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực
- Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường..!
____
2021-09-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới