Tin tức giao thông hằng ngày

Mảnh ruộng đầu cánh ngay mặt đường quốc lộ nhà mình trước đây năng suất 2 5 2

Mảnh ruộng đầu cánh, ngay mặt đường quốc lộ nhà mình trước đây năng suất 2.5-2.8tạ / 1 sào / 1 vụ. Từ khi huyện mua lại đất ruộng của bà con nông dân trong đội với giá 72triệu 1 sào 360m2, chuyển đổi mục đích bán cho doanh nghiệp xây dựng nhà máy giá đất lên tiền triệu 1 m2. Mảnh ruộng nhà mình không chấp nhận bán đã được chừa ra. Nhưng khi bọn doanh nghiệp tho công đã làm bê tông hóa mảnh ruộng màu mỡ kia và sau 3 vụ nỗ lực cày máy không nổi, phải CHỌC LỖ TRỒNG LÚA của người nhà mình để đủ thóc đóng thuế cho hợp tác xã & bù công cho người làm thì đến vụ này đành BUÔNG! Nhà Em có nên kiện doanh nghiệp không nhỉ các bác?
2021-06-08
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *